ฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดทำแผนและการกำลัง 3 ปี (พ.ศ 2567-2569) และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพรองรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566

Visitors: 1,108,811