แผนที่สถานศึกษาต้องมีระเบียบที่สถานศึกษาต้องใช้ และการจัดเตรียมเอกสารทางการเงินเพื่อรองรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

Visitors: 1,044,396