การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบเงินของสถานศึกษา

Visitors: 971,732