เพิ่มพูนความรู้เรื่องวิธีการงบประมาณ การอุดหนุนหน่วยงานอื่นและแนวทางการเบิกจ่ายด้วยระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,488