แผนการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลสำหรับกองการศึกษาและสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63          ณ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 63                           ณ รร.ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 พฤษภาคม                            ณ รร.เชียงคาน เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย

Visitors: 912,204