มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศการกำหนดบทลงโทษวินัยของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ และความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

Visitors: 912,214