ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในบริบท การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง ถูก ใจ และเข้าใจตรงกัน อีกทั้ง การรับทราบแนวทางเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 888,892