เคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 807,728