การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายที่ควรรู้ในรูปแบบภาษาง่ายๆ สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 756,391