การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู

โดย: นางศันสนีย์ เผ่าจินดา [IP: 159.192.149.xxx]
เมื่อ: 2022-08-03 13:13:25
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี

ผู้วิจัย นางศันสนีย์ เผ่าจินดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ปีที่วิจัย 2564


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,909