- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และลดความขัดแย้ง

Visitors: 1,108,821