- แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และหน่วยงานภายใต้สังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Visitors: 1,108,887