- การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และเทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถานศึกษา ตรวจสอบภายในหรือผู้มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา

Visitors: 1,088,348