การจัดทำพัสดุของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมายพัสดุภาครัฐ และข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถาน (ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,044,382