เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามฐานอำนาจทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,044,397