การเบิกค่าใช้จ่านในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารภัยและด้านคุณภาพชีวิตและการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 993,836