วิธีการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการครองตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่และข้อผิดพลาดของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและการประชุมสภาม้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 993,832