แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 971,709