แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 965,016