การกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย และชื่อกลุ่มงานรูปแบบโครงสร้างกองระดับต้น ระดับกลาง สำนักระดับสูง และการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

Visitors: 965,017