การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับฉบับใหม่ และขั้นตอนโดยละเอียดในการจ่ายเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ล่าสุด

Visitors: 965,015