โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับใหม่ และสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Visitors: 965,015