การกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย และชื่อกลุ่มงานรูปแบบโครงสร้างของระดับต้น กองระดับกลาง สำนักระดับสูง และการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

Visitors: 971,710