การประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ การกำหนดส่วนราชการใหม่และหลักเกณฑ์การสอบเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ใหม่ล่าสุด

Visitors: 939,481