การบริหารงบประมาณ การอุดหนุนหน่วยงานอื่นตามระเบียบอุดหนุนใหม่ และแนวทางการ เบิกจ่ายด้วยระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,488