การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ และเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,485