การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2564 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการล่าสุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Visitors: 925,019