- เอาให้ชัดกับประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายและกรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,ป.ป.ท. หรือ ส.ต.ง. ชี้มูลความผิด แนวคำพิพากษาและความเห็นกฤษฎีกาปี พ.ศ. 2563

Visitors: 939,478