- การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 และการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,481