การศึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63        ณ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 63                         ณ รร.ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 พฤษภาคม                          ณ รร.เชียงคาน เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย

Visitors: 912,214