แนวทางปฏิบัติการบริหารงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ เด็กแรกเกิด สภาเด็ก การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63 ณ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤษภาคม ณ รร.เชียงคาน เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย

Visitors: 912,214