โครงสร้างส่วนราชการใหม่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการเลื่อนระดับตามมติ ก.กลาง การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

Visitors: 912,212