การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง พร้อมกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา

Visitors: 912,211