การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น

Visitors: 912,210