การปิดบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้ถูกต้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Visitors: 807,735