การประชุมสภาท้องถิ่น และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรที่ถูกต้อง

Visitors: 783,680