หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Visitors: 861,636