หลักสูตร การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ และภาษีป้าย

Visitors: 783,754