ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาท และหน้าที่การประชุมสภาท้องถิ่นให้ราบรื่นลดความขัดแย้งได้อย่างไร ภายใต้ยุคสมัยปัจจุบัน

Visitors: 756,371