บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตอน: การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ อย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 756,361