ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กับแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสม อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาประชาชน

Visitors: 687,828