กรณีศึกษาความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้ และความรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคำวินิจฉัยกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และปกครองสูงส

Visitors: 687,817