การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่

Visitors: 687,817