หลักเกณฑ์ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ “ยอดเยี่ยม” การเขียนผลงานในอดีตที่ประสบความสำเร็จให้เข้าตากรรมการประเมินข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตัง

Visitors: 687,817