การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่

Visitors: 674,135