การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) และการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายอย่างไรให้เข้าถึงผู้เสียภาษีและสอดคล้องกับกฎหมาย

Visitors: 509,615