กลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 509,650