เจาะลึกเทคนิคการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS กับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติใหม่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 509,615