การจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกฎหมายประกอบการปรับปรุงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 473,539