เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

Visitors: 467,578